Sähkölaitteiden suojausluokat

Erilaiset sähkökäyttöiset laitteet jaetaan neljään luokkaan sähköiskulta suojaamisen mukaisesti. Käytännössä suojausluokat näkyvät käyttäjälle laitteen pistotulpan ja niille tarkoitetun pistorasian muodossa.

Suojausluokka 0 – peruseristetty

Luokan 0 laitteessa ei ole lisäsuojausta vikatilanteiden varalle, vaan laitteen eristys on pelkästään peruseristyksen varassa. Peruseristys tarkoittaa sitä, että laitteen jännitteiset osat on eristetty laitteen rungosta. Peruseristyksen pettäessä laitteen turvallisuus riippuu olosuhteista ja käyttötavasta. Luokan 0 pistotulppa ja pistorasia ovat pyöreitä, eikä 0-luokan pistotulppaa saa kytkeä muiden suojausluokkien pistorasioihin. Tämän luokan pistorasioita ei enää nykyisin asenneta, mutta tällaisia pistotulppia on paljon esimerkiksi vanhoissa jalka- ja pöytälampuissa. Pistotulppia tai –rasioita ei saa muokata niin, että ne sopisivat yhteen. Esimerkki luokan 0 pistotulpasta on kuvassa 1.

luokka0tulppa

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Suojausluokan 0 pistotulppa, jonka tunnistaa pyöreästä muodosta.

Suojausluokka 1 – suojamaadoitettu

Luokan 1 laitteessa on peruseristyksen lisäksi laitteen kosketeltavat metalliosat liitetty kiinteän sähköverkon nollapotentiaaliin. Tätä kutsutaan suojamaadoitukseksi. Vikatilanteessa laitteen kuoren tullessa jännitteiseksi kulkee vikavirta suojajohtimen kautta. Tällöin vikavirtasuojakytkin katkaisee virran, eikä laitteeseen koskeva henkilö altistu pitkäkestoiselle suurelle virralle.

Suojausluokan 1 pistotulpan tunnistaa metalliliuskoista ja muodosta. Suojamaadoitettua pistorasiaa kutsutaan yleensä suko-rasiaksi (myös saksankielinen schuko-termi on käytössä). Tämän luokan pistorasiaan voi kytkeä myös suojausluokan 2 laitteen. Esimerkkejä luokan 1 pistotulpasta ja –rasiasta on kuvassa 2. Samassa kuvassa on suojausluokan 1 piirrosmerkki, jota ei kuitenkaan kaikissa laitteissa ole merkittynä, koska suojausluokan voi päätellä pelkästä tulpasta. Kotona tämän luokan laitteita on ovat tyypillisesti esimerkiksi kahvin- ja vedenkeitin ja silitysrauta.luokka1

Kuva 2: Suojausluokan 1 pistotulppa, pistorasia ja suojamaadoitusta kuvaava piirrosmerkki.

Suojausluokka 2 – suojaeristetty

Suojausluokan 2 laitteissa on jännitteisten osien peruseristyksen lisäksi lisäeristys, jolloin vikatilanteessa käyttäjä ei altistu jännitteelle. Suojaus ei saa riippua käyttöolosuhteista. Laitteessa ei ole suojamaadoitusmahdollisuutta, eikä laitetta saa kytkeä suojamaahan. Suojaeristetyn laitteen tunnistaa yleensä litteästä, niin sanotusta euromallisesta pistotulpasta. Kuvassa 3 on esitetty suojausluokan 2 piirrosmerkki, pistotulppa ja erityisesti tämän luokan laitteille tarkoitettu pistorasia. Kotitalouksissa tämän luokan laitteita ovat tyypillisesti televisio, pölynimuri ja hiustenkuivaaja.

luokka2

Kuva 3: Suojausluokan 2 kaksoiseristystä kuvaava piirrosmerkki, euromallinen pistorasia ja litteä pistotulppa.

Pistotulppa voi olla myös muotoiltu luokan 1 pistorasian mukaisesti, kuten kuvan 4 pölynimurin pistotulppa. Tällainen tulppa ei luonnollisestikaan sovi euromalliseen kapeaan pistorasiaan.

Luokka2-2Kuva 4: Pölynimurin suojausluokan 2 pistotulppa, joka on muotoiltu luokan 1 pistorasiaan sopivaksi. Vieressä laitteen arvokilpi.

Suojausluokka 3 – pienoisjännitteellä toimiva laite

Tämän suojausluokan laite toimii erillisen muuntajan tuottamalla pienoisjännitteellä eli korkeintaan 50 V vaihtojännitteellä tai 120 V tasajännitteellä. Myös suojajännite-nimitystä käytetään. Yleensä laitteet toimivat esimerkiksi 12 tai 24 V tasajännitteellä, jolloin käyttäjälle ei aiheudu laitteesta sähköiskun vaaraa. Muuntaja liitetään sille sopivaan pistorasiaan. Osassa muuntajista on niin sanottu toiminnallinen maadoitus, jolloin muuntaja on liitettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan. Tämän tunnistaa myös siitä, että pistotulppa on luokan 1 mukainen, vaikka laite itsessään toimisi pienoisjännitteellä.

Luokan 3 laitteita ovat tyypillisesti koristevalot ja sähköllä toimivat lelut. Luokan 3 merkintää ei erikseen käytetä, mikäli laitetta käytetään paristoilla tai akuilla, jotka ladataan laitteen ulkopuolella.

luokka3

Kuva 5: Suojausluokan 3 laitteita ovat tyypillisesti erilaiset koristevalosarjat ja lelut. Vieressä luokan 3 piirrosmerkki.

Comments are closed.

Post Navigation