Sähkölaitteiden kotelointiluokat

Sähkölaitteiden kotelointiluokat määritellään IP-koodilla, jota usein kutsutaan kotelointiluokaksi tai IP-luokaksi. Kotelolle annettu koodi kuvaa sitä, miten hyvin kotelo estää henkilöitä koskettamasta vaarallisia osia sekä vierasesineiden, pölyn ja veden haitallisen tunkeutumisen laitteeseen. IP-koodin perusteella voidaan tulkita millaiseen käyttöolosuhteeseen laite on tarkoitettu ja missä sitä voi turvallisesti käyttää. Ulkokäyttöön tarkoitetussa laitteessa kotelointiluokka on yleensä IP44 tai tuota suurempi. Kuluttajalaitteet ovat yleensä vähintään luokkaa IP20.

Kuvassa 1 on esimerkkinä kauppakeskuksen pihassa oleva sähköautonlatauspiste, jonka liittimen kotelointi on luokkaa IP54. Tämä tarkoittaa sitä, että liitin on läpän ollessa suljettuna suojattu haitalliselta pölyn tunkeutumiselta liittimen sisään (numero 5) ja roiskuvalta vedeltä kaikista suunnista mukaan lukien sade (numero 4). Kotelo ei kuitenkaan kestä esimerkiksi painepesua. Latauspistorasia on selvästi tarkoitettu ulkokäyttöön ja kotelointiluokka on sen mukainen.

sahkoautonlataus

Kuva 1: Sähköauton latauspisteen liittimen kotelointiluokka on IP54.

Koodi muodostuu siis kirjaimista IP, kahdesta numerosta sekä mahdollisesta lisäkirjaimesta. Ensimmäinen numero (0–6) kuvaa suojausta kosketusta ja vierasesineiden tai pölyn tunkeutumista vastaan ja toinen numero (0–8) suojausta veden tunkeutumiselta. Toista tunnusnumeroa ei aina tarvitse ilmoittaa, jolloin se voidaan korvata kirjaimella X.

Mitä suurempi ensimmäinen numero on, sitä pienemmän esineen tunkeutumiselta laitteen vaaralliset osat on suojattu. Esimerkiksi numero 2 tarkoittaa sitä, että koteloon ei voi tunkeutua halkaisijaltaan yli 12,5 mm oleva kappale. Numeron 3 tapauksessa halkaisijan pitää olla alle 2,5 mm. Jos vedeltä suojaaminen on laitteen käytön kannalta merkityksetöntä, voitaisiin kotelointiluokkaa kirjoittaa IP2X tai IP3X.

Vastaavasti mitä suurempi jälkimmäinen numero on, sitä paremmin veden tunkeutuminen kotelon sisään on estetty. Numero 2 tarkoittaa tässä sitä, että koteloon ei pääse valumaan vettä ylhäältä, mutta numero 3 tarkoittaa sateelta suojaamista. Taulukossa 1 on yhteenveto tavallisten IP-luokkien merkityksestä. Suurempi luokka pitää aina sisällään kaikki sitä alempien luokkien vaatimukset.

Taulukko 1: Yhteenveto IP-luokista. Taulukkoon on laitettu vain ne luokat, jotka ovat teknisesti mielekkäitä. Esimerkiksi ei ole mielekästä valmistaa laitetta, joka olisi täysin pölytiivis, mutta samaan aikaan kokonaan suojaamaton vedeltä.IP-koodit

IP-luokitus ei ole tarkoitettu kuvaamaan kotelon tai laitteen mekaanisesta kestävyyttä, vaan tämä ilmoitetaan tarvittaessa erillisellä IK-luokituksella. Esimerkiksi useiden uusien matkapuhelimien ilmoitettu kotelointiluokka saattaa olla hyvinkin korkea (esimerkiksi IP67 tai IP68), mutta tämä ei tarkoita, että puhelin olisi poikkeuksellisen kestävä mekaanisesti, vaikka mainostekstistä tällaisen mielikuvan saisikin.

Kuvassa 2 on keittiön välitilassa oleva LED-valaisin, johon on merkitty IP-luokaksi 44. Tämä tarkoittaa sitä, että valaisin on suojattu tunkeutuvilta esineiltä, joiden halkaisija on suurempi kuin 1 mm, ja roiskuvalta vedeltä. Tämä kotelointiluokka on varmasti perusteltu lähelle keittiön vesihanaa asennettavalle valaisimelle, joka voisi normaalissa käyttötilanteessa altistua vesiroiskeille, eikä kädestä valaisimeen lipsahtava ruokailuväline voi osua jännitteiseen osaan.keittiövalaisin-IP44

Kuva 2: Keittiön välitilan LED-valaisimen kotelointiluokka on IP44.

Kuvassa 3 on leivänpaahdin, johon valmistaja ei ole merkinnyt IP-luokkaa. Laitteesta kuitenkin nähdään, ettei sitä ole suojattu vedeltä millään tavalla, ja että aukot ovat niin suuret, että niistä pystyy työntämään sormen sisään. Kotelointiluokka on IP10. Laitteen pistotulpasta nähdään, että laitteen suojausluokka on 1.

20170511_094744

Kuva 3: Leivänpaahtimen kotelointiluokka on IP10.

IP-koodin loppuun voidaan laittaa lisä- tai täydentävä kirjain. Lisäkirjaimia ovat A, B, C ja D, jotka kuvaavat kosketussuojausta nyrkiltä (A), sormelta (B), työkalulta (C) ja langalta (D). Tämä on kuitenkin yleensä pääteltävissä jo ensimmäisen numeronkin perusteella. Täydentävistä kirjaimista H tarkoittaa suurjännitelaitetta. Muut kirjaimet M, S ja W liittyvät vesisuojauksen testaamiseen, eikä niitä juurikaan tavallisissa kuluttajalaitteissa käytetä.

 

Comments are closed.

Post Navigation