Kenttätesti 1 – Jukolan viesti

Hankkeessa kehitettyä energiavarastojärjestelmää testattiin ensimmäisen kerran julkisessa tapahtumassa 17.-18.6.2017 järjestetyssä Jukolan viestissä Enossa. Järjestelmällä sähköistettiin yksi puolijoukkueteltta. Telttaan saatiin mm. valot ja hieman muuta viihdykettä, ja lähitelttoihin majoittuneet Jukolan viestin osallistujat pääsivät tarvittaessa lataamaan järjestelmällä matkapuhelimiaan.

Majoitusalueella ei muutoin ollut juurikaan mahdollista käyttää sähköä, koska esimerkiksi aggregaattien käyttö tapahtumassa on kielletty. Hankkeen laitteisto on kyseisen tapahtuman tavallisen osallistujan kuljetettavaksi liian raskas, mutta tarkoitus olikin nimenomaan kokeilla konseptin toimivuutta yleisötapahtumassa. Kuvassa 1 näkyy laitteisto majoitusteltan vieressä.

Kuva 1: Energiavarastojärjestelmän asennusta. Kuvaamishetkellä hankepäällikkö Tomi Salo asentaa maadoitussauvaa. Taustan näkymästä saa käsityksen tapahtuman olosuhteista. (Kuva Lauri Hietalahti 2017)

Järjestelmä toimi moitteettomasti, eikä merkittäviä turvallisuusepäkohtia laitteiston osalta havaittu. Ensimmäisen päivän auringonpaisteessa päästiin testaamaan aurinkopaneelien toimivuutta ja ne tuottivatkin parhaimmillaan lähes maksimin 150 W. Paneeleille tehtiin alumiiniprofiilista telineet, jolla ne saadaan tuettua sopivaan asentoon epätasaisellakin alustalla. Aurinkopaneelit on tyypillisesti tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi esimerkiksi katolle. Toisena päivänä testattiin myös kotelon ulkokelpoisuus melko voimakkaassa sateessa, minkä laitteisto kesti oivallisesti. Tapahtuman aikana kerrottiin yleisölle hankkeesta ja esiteltiin laitteistoa.

Kuva 2: Aurinkopaneelit telineissään. (Kuva Lauri Hietalahti 2017)

Tapahtuman osallistujien sähköturvallisuusajattelussa havaittiinkin puutteita. Alla olevassa kuvaparissa (kuva 3) nähdään jatkojohto, joka on vedetty suojaamattomana kulkureitin poikki. Johto on näin alttiina vaurioille. Lisäksi johto aiheuttaa kompastumisvaaran. Johdon alkupää oli ulkokäyttöön tarkoitettu roikka, mutta viimeisenä on käytetty sisätiloihin tarkoitettua jatkojohtoa, jota ei ole suojattu millään tavalla vedeltä.  Kuva 3: Vähemmän turvallinen jatkojohto. (Kuva Lauri Hietalahti 2017)

Comments are closed.

Post Navigation