Luokkatilojen sähköjärjestelmät

Likimain kaikilla kouluasteilla käytetään aiempaa enemmän oppilaiden ja opiskelijoiden omia laitteita oppitunneilla ja luennoilla. Kannettavien tietokoneiden ja muiden laitteiden akut harvoin kestävät kokonaisia koulupäiviä, joten opetustilaan on tavalla tai toisella saatava riittävä määrä latauspistorasioita.

Kiinteitä pistorasioita on harvoissa tiloissa suunniteltu niin, että niitä olisi sopivissa paikoissa ja riittävän useita. Esimerkiksi suurten luentosalien keskellä harvemmin on valmiina pistorasioita. Sama ongelma on erilaisissa monitoimitiloissa (kuva 1), joissa pöytien paikkoja ja järjestystä saatetaan muuttaa opetustilanteen mukaan.Kuva 1: Opetustilassa, jossa pöytien järjestys ja paikat vaihtuvat, sähköntuonti on käytännössä erilaisten jatkojohtojen varassa. Kuvassa pöytäryhmän keskelle on tuotu pistorasiapylväs.

Mahdollisia erilaisia ratkaisuja on melko vähän. Yleisin tapa on tuoda tilaan jatkojohtoja tai pistorasiapylväitä (kuva 2). Jatkojohdot kuitenkin aiheuttavat kompastumisvaaran, minkä lisäksi jatkojohtoja saatetaan kytkeä sarjaan, jolloin kiinteiden rasioiden kuormitus kasvaa merkittävästi. Pylväiden käyttäjiä tulisi opastaa niin, ettei niitä liitettäisi peräkkäin.

Kuva 2: Pistorasiapylväitä luentosalissa, jossa kiinteitä pistorasioita on vain yksittäisiä. Pylväät on kuvaamisen ajaksi esimerkin vuoksi kytketty sarjaan.

Pylväät tuovat pistorasiat pöytien lähelle ja niiden johdot on mahdollista kiinnittää esimerkiksi pöytien jalkoihin tai tuoda muuten turvallista reittiä, mutta laitteiden omat johdot risteilevät joka tapauksessa lattialla (kuva 3). Yhteen pylvääseen saa kytkettyä esimerkiksi 6 tietokonetta, jolloin penkkien väliset käytävät ovat melkoisen tukossa johdoista. Tällöin pikainen poistuminen esimerkiksi palohälytyksen johdosta on mahdotonta.

Kuva 3: Kannettavien tietokoneiden latausjohdot risteilevät käytävän poikki aiheuttaen kompastumisvaaran.

Luentosalien pöytiin voidaan turvallisesti jälkikäteen asentaa pistorasioita (kuva 4). Suuriin saleihin rasioiden asentaminen on kuitenkin työläs ja kallis urakka. Pöydän päälle asennetut rasiat saattavat viedä pöytätilaa tai olla muuten epäkäytännöllisiä. Lisäksi on vaara, että rasioihin kaatuu juomaa tai niihin kulkeutuu jotain muuta roskaa. Kuvan 4 pistorasiat on kuitenkin asianmukaisesti suojattu vikavirtasuojalla, jolloin vikatilanteessa ongelmaksi jää sähkönsyötön katkeaminen ja mahdollinen työn häiriintyminen.

Kuva 4: Auditorion pöytiin jälkiasennettuja pistorasioita.

Siirreltävät energiavarastot, jotka perustuvat suuriin akkuihin, eivät johtojen osalta paranna tilannetta, koska laitteiden omat johdot risteilevät joka tapauksessa lattialla. Yksi tulevaisuuden – joskin myös kallis – vaihtoehto voisivat olla pienemmät akkupaketit, ns. power bankit, joilla kannettavia laitteita voisi ladata. Tämä vaatisi kuitenkin kannettavissa tietokoneissa USB-C -väylän yleistymisen, jonka kautta akkujen lataaminen onnistuu, koska USB-C -väylä sallii huomattavasti perinteisiä USB-väyliä suuremman tehon. Vanhempien USB-liittimien kautta kannettavien tietokoneiden akkuja ei voi ladata. Opetustilassa voisi esimerkiksi olla näille varavirtalähteille kiinteä latauspiste, josta käyttäjä voisi tarpeen tullen noutaa lähteen itselleen.

 

Comments are closed.

Post Navigation