Luokkatestijärjestelmän asennus

Hankkeessa kehitetty energiavarastojärjestelmä asennettiin yhteen sähkövoimatekniikan opetustilaan testattavaksi. Kyseinen tila valittiin siksi, ettei opiskelijoilla ole luokkaan normaaleja kulkuoikeuksia, jolloin laitteiston käyttö on valvottua. Käytännössä näin varmistettiin se, että joku hankkeen edustaja on paikalla, kun laitteistoa käytetään. Kuvassa 1 on panoraamana esitetty järjestelmän asennuspaikka. Samaan kuvaan on hahmoteltu maadoitusjohdon kulkureittiä järjestelmästä tilan sähkökeskukselle.

Kuva 1: Panoraamakuva luokkatilasta. Kuvaan on vihreällä viivalla hahmoteltu maajohdon kulkureittiä. (Kuva: Jari Puranen, 2017)

Asennuspaikka valittiin niin, ettei se olisi tilan käyttäjien tiellä. Toisaalta järjestelmä on kuitenkin paljon käytetyn pöytäryhmän lähellä, jolloin pistorasioille on luonnollista tarvetta. Järjestelmässä itsessään on vain kaksi 230 voltin pistorasiaa, joten pöytään kiinnitettiin erillinen pistorasiapaketti.

Kun sopiva paikka laitteelle löytyi, kytkettiin järjestelmän suojamaadoitus tilan varsinaiseen suojamaahan. Maadoitus kulkee johtokiskoa pitkin tilan sähkökeskukselle. Näin maadoittamalla järjestelmään voidaan liittää turvallisesti myös suojausluokan 1 laitteita.

Suojamaadoituksen jatkuvuus testattiin käyttöönottotesterillä, jolla käytännössä mitataan resistanssi maajohdon äärimmäisten pisteiden välillä. Jatkuvuus voidaan todeta mikäli resistanssi on riittävän pieni suhteutettuna johtimen halkaisijaan ja pituuteen. Tuloksesta vähennetään mittausjohtimien resistanssi. Kuvassa 2 on esitetty kyseinen mittaustilanne. Toinen mittapää on reunimmaisen pistorasian maakoskettimessa, toinen sähkökeskuksen suojamaaliittimessä.

Kuva 2: Käyttöönottomittaus, jossa mitattiin resistanssi maadoituksen äärimmäisten pisteiden välillä. (Kuvat: Tomi Salo, 2017)

Suojaamaan jatkuvuuden lisäksi mitattiin järjestelmään liitettyjen pistorasioiden jännitetasoksi 224 V sekä tehtiin yksinkertainen kulutustesti mittaamalla kannettavan tietokoneen ottama maksimiteho (kuva 3). Tietokoneen akku oli lähes tyhjä ja koneella ajettiin suorituskyvyn testaamiseen tarkoitettua ohjelmaa, jotta koneen kulutus saatiin hetkellisesti mahdollisimman suureksi. Ottoteho oli tällöin 48 W:a. Tämän perusteella järjestelmän invertterin mitoitus riittää mainiosti neljän kannettavan tietokoneen käyttöön ja lataamiseen.

 

 

 

 

 

Kuva 3: Tietokoneen ottotehon mittaaminen. Kulutusmittarin lukema hetkelliselle teholle on 48 W.

Asennuksen yhteydessä esiteltiin lisäksi käyttäjäkysely, jolla kerättiin tietoa käyttäjien odotuksista ja kokemuksista johdottomiin energiavarastoihin liittyen.

 

 

 

Comments are closed.

Post Navigation