Turvallinen ja johdoton sähkönkäyttö

Turvallisessa ja johdottomassa sähkönkäytössä pilotoidaan ja testataan turvallista ja johdotonta energiavarastojen hyödyntämistä erilaisissa käyttöympäristöissä kuten suojatuissa sisätiloissa ja vaativissa ulkoilmaolosuhteissa.

TAUSTAA

Sähkölaitteiden määrä ja niiden jatkuva-aikainen käyttö on kasvanut merkittävästi erilaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa kuten esimerkiksi koulutuksessa, seminaareissa, leireillä, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Näissä tilanteissa sähkölaitteita käytetään järjestäjien toimesta tilaisuuksien luonteen ja tarpeiden mukaisesti valon, äänen tai lämmön tuottamiseen, ruuan, juoman ja annosten valmistamiseen ja tiedon välittämiseen. Tilaisuuksien toimintaympäristö voi perustua kiinteän tilan ja järjestelmän käyttöön, muunnellun ratkaisun toteuttamiseen tai täysin tilapäisen ympäristön luomiseen. Edellisistä esimerkkinä voi ajatella kiinteää kokoustilaa, muunneltua ylioppilaskirjoitusten liikuntatilaa tai ulkotiloissa toteutettua yksittäistä tapahtumaa. Uusi, kasvava tarve näissä tilanteissa liittyy osallistujien sähköenergia tarpeiden tyydyttäminen turvallisella tavalla.

MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN?

Tässä hankkeessa on tarkoitus pilotoida turvallisia ja johdottomia sähkönkäyttöympäristöjä. Johdottomuudella tarkoitetaan erilaisten energiavarastojen hyödyntämistä sähköenergian tarjonnassa massaratkaisuna. Käyttäjille tarjotaan mahdollisuutta sähköenergian käyttöön rajatussa ympäristössä ilman esimerkiksi laajoja tilapäisiä johdotuksia. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhdessä käyttäjien kanssa energiavarastojen ja niiden latausjärjestelmien käytettävyyttä erilaisissa ympäristöissä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on edelläkävijänä otettu käyttöön BYOD (Bring Your Own Device) -politiikka, jolloin opiskelijat tuovat omat laitteet kouluun. Tällöin lisääntyy myös tarve ladata laitteita. Yleinen ratkaisu mm. oppilaitoksissa on tällaisissa tilanteissa rakentaa tilapäisiä jatkojohtoratkaisuja. Käytännössä johdot risteilevät pitkin tiloja, ovat alttiina vaurioille ja aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita. Hankkeessa selvittää turvallisuuden kannalta parhaimmat käytännöt ja tekniset ratkaisut langattoman oppiympäristön rakentamiseksi jossa käyttäjien sähkölaitteita voi ladata liikuteltavalla esimerkiksi pöytäkohtaisilla energiavarastoilla.

Erilaisissa ulkoilmatapahtumissa kuten esimerkiksi leireillä, urheilu- ja yleisötapahtumissa lisääntyy tarve käyttää sähkölaitteita kuten ladata kännykän akkua, käyttää kannettavaa tietokonetta tai muuta sähkölaitetta. Nykyisin useissa ulkoilmatilaisuuksissa on erikseen järjestetty mm maksullinen tilaisuus ladata akkua.

TURVALLISUUS KESKIÖSSÄ

Tässä hankkeessa selvitetään turvallisuuden kannalta parhaimmat käytännöt ja tekniset ratkaisut hyödyntää liikuteltavia energiavarastoja vaativissa ulkoilmaolosuhteissa. Tällöin vaativan ympäristön haasteet kuten lika, lämpötila ja kosteus yhdistetyn laitteistojen mekaaniseen kestävyyteen tulee ottaa eri lailla huomioon kuin sisätiloissa ja johtanee erilaisiin teknisiin vaatimuksiin laitteistojen osalta.

IMG_0108

Yhteistyössä

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry STEK

Ulla Tuomisen Säätiö